ONS VERHAAL

Wij zijn Volt.

Een Europese politieke beweging die van onderop tot stand is gekomen.

Jouw dagelijks leven start bij jou thuis. In de straat. In het dorp of de stad. Dat is waar de gevolgen van Corona, klimaatverandering en politieke beslissingen tot leven komen. Dat is waar de eerste stappen genomen kunnen worden naar verandering. Naar een sociale en duurzame samenleving. Wij willen samen werken aan een Europese Unie die werkt voor iedereen. Dat doen wij in de gemeente, in de provincie, in het land en in Europa.

In heel Europa zien wij wat de kracht is van mensen die samenwerken. Wij weten wat er mogelijk is als mensen de handen ineen slaan. En wij geloven dat mensen zelf het beste weten hoe we kunnen bouwen aan groene, eerlijke en sociale samenleving.

Dat wij een Europese partij zijn, betekent meer dan vertegenwoordiging in Brussel. Dat betekent dat wij in heel Europa aanwezig zijn en vertegenwoordigd willen zijn. Juist om te horen wat er bij iedereen speelt. In Groningen, in Hamburg en in Rome. Goed bestuur vindt dan ook op élk niveau plaats.


VOLT BREBURG

Een sterke regio met focus

Volt Breburg is een regio die reikt van West-Brabant tot aan Midden-Brabant, met in deze regio de twee grootste steden; Breda en Tilburg, vandaar ook de naam Breburg. Die naam is niet uniek, maar illustreert wel het besluit om voor deze twee zo verschillende steden gezamenlijk beleid te ontwikkelen. Zo leren we van elkaar. Voor Tilburg en Breda kwamen de gemeenteraadsverkiezingen iets te vroeg. Er is besloten om als regioteam te gaan zoeken naar andere democratische middelen buiten de gemeenteraad om onze stem te laten horen.


Breda maakt het waar

In Breda zijn VVD en D66 dominant in het stadsbestuur. Aan ambities hebben deze partijen geen gebrek, maar het waarmaken kost ze veel meer moeite. De Parel van het Zuiden zou wat kunnen leren van de buren. In Tilburg gaat besluitvorming sneller, stroopt iedereen de mouwen op en gaat ervoor. Met Volt gaan we Breda een beetje wakker schudden, de bewoners meenemen in de doe-stand. We zijn niet voor niets vooruitdenkers, samenbrengers en waarmakers.


Slimme regio Tilburg

In Tilburg bestaat de uitdaging om tegenwicht te bieden aan het populisme. Dat gaan we bij volgende verkiezingen zeker doen, door de normaal lage opkomst een sprong omhoog te laten maken. We gaan studenten van de universiteit, hbo’s en mbo’s mobiliseren. We gaan slim en sterk beleid in een fris en vernieuwend verkiezingsprogramma vatten. Tilburg heeft zich de afgelopen decennia sterk ontwikkeld op het vlak van onderwijs, cultuur en economie. Samen met Breda heeft het alles in zich om, net als Eindhoven, een slimme regio te worden. Daar gaat Volt voor.

ONZE KERNBOODSCHAP

Een nieuwe generatie in de politiek

Jonge mensen in heel Europa werken aan verandering. Ze willen een nieuwe vorm van politiek die afrekent met nationalisme en populisme. Politiek waarbij samenwerking centraal staat om oplossingen te vormen voor de problemen van vandaag en morgen. Deze uitdagingen kunnen wij alleen oplossen als we op elk niveau samenwerken. Lokaal, nationaal en Europees. Volt heeft een nieuwe kijk op politiek en een positieve aanpak. We geven jongeren een stem, mensen meer inspraak en we bouwen aan een duurzame toekomst voor iedereen. Ook op lokaal niveau gaan wij dit geluid laten horen.

Denk Europees, doe lokaal

Volt doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen als Europese partij. Dit betekent dat Volt ook lokaal altijd met een Europese blik kijkt naar zowel problemen als kansen. We vinden praktische oplossingen voor (lokale) problemen door de beste voorbeelden uit Europa naar Nederland te halen. Ook zetten we ons in om samenwerking over grenzen heen te verbeteren. Tot slot werken we aan meer kennis over Europa in de gemeente om duidelijk te maken hoe Europa en de gemeente elkaar raken.

Volt zorgt voor vertrouwen

Volt wil werken aan het vertrouwen tussen de politiek, de overheid en de burger. Werken aan vertrouwen, in gesprek gaan met iedereen, en inspraak creëren zijn voor Volt de pilaren van een gezonde democratie. Daarom zetten wij ons in voor meer inspraak middels burgerfora en burger budgetten, voor meer transparantie over overheidsbesluiten en voor betere begeleiding van mensen die tussen wal en schip vallen. Volksvertegenwoordiging hoort dichtbij de kiezer vorm te krijgen en daar zet Volt zich voor in.