PERS & MEDIA

Op deze pagina vind je een overzicht met eerder verzonden persberichten, vrij te gebruiken media en andere relevante informatie over Volt Breburg.

MEDIACONTACTEN

PR Contactlijst

Organisaties en andere belangstellenden kunnen zich inschrijven voor onze PR-Contactlijst. U wordt dan automatisch op de hoogte gehouden met relevant nieuws over Volt Breburg, waaronder bijvoorbeeld:

  • Persberichten

  • Agendaberichten

  • Uitnodigingen voor evenementen zoals ledencongres

  • Uitslagen stemmingen zoals bestuur of kandidaten

  • (Wijzigingen in) Beleidsstukken

Neem voor meer informatie over Volt Breburg of eventuele wijzigingen in deze lijst contact op met Rinus Reuvekamp:

Volt Breburg:

Rinus Reuvekamp
Woordvoerder / PR-lead Volt Breburg
rinus.reuvekamp@volteuropa.org
+31 (0)6 8299 4245


Volt Nederland:

Anna Strolenberg
Campagne/Gemeenteraadsverkiezingen (partijbureau)
anna.strolenberg@volteuropa.org
+31 6 28 25 05 03

Myléne Tabernal
Communicatie (partijbureau)
mylene.tabernal@volteuropa.or
+31 6 28245790

Willem van Ewijk
Persvoorlichter Volt Tweede Kamerfractie
w.vewijk@tweedekamer.nl
+316 15 29 09 28

MEDIAKIT

Op dit moment is onze mediakit nog in ontwikkeling. Binnenkort vindt u hier alle relevante bestanden voor onze verkiezingscampagne zoals informatie en foto's van onze kandidaten en het verkiezingsprogramma. Neem contact met ons wanneer u op korte termijn informatie wenst.

PERSBERICHTEN

Overzicht van eerdere berichtgeving vanuit Volt Breburg

Ook perberichten en uitnodigingen ontvangen? Vul dan bovenstaand formulier in.

10-11-2021: Persbericht: Volt ziet af van deelname gemeenteraadsverkiezingen Breda

Volt laat weten in maart 2022 jaar nog niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Breda.

Breda, 10-11-2021 - Volt laat weten in maart 2022 jaar nog niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Breda. Dat heeft het bestuur van Volt Breburg (Breda-Tillburg) besloten enkele dagen voordat de kersverse kandidaten ingestemd zouden worden op het regionale ledencongres.

Voldoen aan eigen kwaliteitseisen

Vorige maand maakte Volt Breburg al bekend niet niet deel te nemen aan de verkiezingen in Tilburg omdat ze niet zouden voldoen aan de eigen kwaliteitseisen voor een kandidatenlijst. Ditzelfde geldt nu voor Breda nadat er deze week een wijziging plaatsvond in het aantal beschikbare kandidaten. De partij laat weten tevreden te zijn met de kwaliteit van de individuele kandidaten, maar dat de lijst in zijn totaliteit door de wijziging niet meer staaft aan hun idealen. Als belangrijke kwaliteitseis wordt pariteit genoemd - de gelijkwaardige verdeling tussen mannen en vrouwen op de lijst. In Breda is van de 39 raadsleden nu slechts één derde een vrouw.

De jonge regionale partij wil ook dat de lijst lang genoeg is. Gelet op de almaar stijgende lijn in de peilingen, wil de afdeling er voor zorgen dat ze daadwerkelijk kunnen leveren wat de kiezer van hen vraagt.

De beweging Volt zet door

Binnen een jaar na het landelijke succes hebben de leden uit Breda, Tilburg en andere omliggende gemeenten de regionale afdeling Volt Breburg uitgebouwd. Diverse teams hebben zich ingezet voor het schrijven van regionaal beleid, een verkiezingsprogramma, het werven van kandidaten en het voorbereiden op een politieke campagne. Ook nu deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen is uitgesloten, zeggen de leden het geluid te willen blijven verkondigen. Via verschillende wegen, waaronder inspraakmogelijkheden in de gemeenteraad, willen ze zo alsnog invloed uitoefenen op nog te nemen beslissingen in de stad.

Maar ook buiten hun eigen stad blijven de Bredanaars zich inzetten. Volt is een grassroots-organisatie waarin juist alle enthousiaste leden een belangrijke rol spelen. Zij zijn de oren en ogen van de landelijke en Europese politici. Van klimaatmarsen en woonprotesten tot opruimacties tijdens World Cleanup Day. Volt is een beweging die stads- en landsgrenzen overschrijdt. In de vele off- en online discussiefora en debatten worden lokale uitdagingen besproken en de beste voorbeelden uit Europa naar de regio gehaald.

Het congres wat Volt Breburg gepland had staan voor zaterdag 13 november zal nog steeds doorgang vinden. Hoewel er niet meer gestemd zal worden op de kandidaten, zullen de leden nog wel kunnen stemmen op het opgestelde beleid en nieuwe bestuursleden. Daarnaast hoopt de partij dat het een leuke interessante avond wordt waarop zowel leden als andere geïnteresseerden kennis met elkaar kunnen maken en ideeën uit kunnen wisselen.

Klik hier om het volledige persbericht is te downloaden.

06-11-2021: Uitnodiging: Volt ledencongres / campagne kick-off
Uitnodiging voor ons ledencongres op 13 november.

Uitnodiging is verzonden op 06-11-2021 naar onze PR Contactlijst .

20-09-2021: Persbericht: Gemeenteraadsverkiezingen Tilburg
Volt zal volgend jaar nog niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg

Tilburg, 20-09-2021 - Volt laat weten aankomend jaar nog niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg. Dat heeft het bestuur van Volt Breburg besloten na een periode van intensieve voorbereiding.

Een enthousiaste ledenvereniging

De afgelopen maanden is gebleken hoe veel enthousiasme en talent er binnen Tilburg te vinden is. Binnen slechts enkele maanden na het landelijke succes is samen met de leden uit Breda, Tilburg en andere omliggende gemeenten de regionale afdeling Volt Breburg uitgebouwd. Diverse teams hebben zich ingezet voor het schrijven van regionaal beleid, het werven van kandidaten en het voorbereiden op een politieke campagne.

Volt wil deelnemen aan de lokale verkiezingen wanneer een goede kandidatenlijst is samengesteld. Deze lijst moet voldoen aan een aantal idealen op gebied van diversiteit, kwaliteit en pariteit - de gelijkwaardige verhouding tussen mannen en vrouwen. Op basis van deze voorwaarden is besloten om dit keer nog niet mee te doen in Tilburg. De aankomende jaren zullen de leden zich inzetten om de lokale afdeling verder uit te bouwen tot een sterke organisatie voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2026.

De beweging Volt zet door

Naast de inzet voor de verkiezingen in Breda en 14 andere Nederlandse steden, zit het werk er nog niet op voor de Euro-positieve Tilburgers. Volt is een grassroots-organisatie waarin juist alle enthousiaste leden een belangrijke rol spelen. Zij zijn de oren en ogen van de landelijke en Europese politici. Van klimaatmarsen en woonprotesten tot opruimacties tijdens World Cleanup Day. Volt is een beweging die stads- en landsgrenzen overschrijdt. In de vele off- en online discussiefora en debatten worden lokale uitdagingen besproken en de beste voorbeelden uit Europa naar de regio gehaald.

Een nieuwe generatie in de politiek

Volt staat voor een nieuwe generatie in de politiek. Deze generatie wil politiek waar nationalisme en populisme tot het verleden behoren en waar grensoverschrijdende samenwerking de toekomst heeft. Volt brengt een frisse wind in de politiek met een radicaal positief geluid. Als jonge politieke beweging zal Volt Tilburg zich de komende tijd met veel enthousiasme focussen op het verstevigen en uitbreiden van het lokale team.

23-08-2021: Persbericht: Deelname gemeenteraadsverkiezingen
Volt Breburg maakt zich op voor deelname aan verkiezingen in Breda en Tilburg

Breda/Tilburg 23-08-2021 - Volt Breburg zet de volgende stap in de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen en start deze week met het werven van kandidaten. Bij een goede kandidatenlijst zal Volt definitief meedoen in gemeenten Breda en Tilburg. Midden november wordt de kandidatenlijst bekend gemaakt.

Europees denken, lokaal doen

Al sinds de oprichting van Volt in 2017 heeft de partij de ambitie om op alle politieke niveaus te werken aan een duurzamer, progressiever en socialer Europa. Dat betekent meer dan vertegenwoordiging in Brussel. De lokale afdelingen zijn de oren en ogen van mensen dichtbij en houden de Volt-vertegenwoordigers op landelijk en Europees niveau scherp. Inmiddels heeft de partij zetels in het Europese en het Nederlandse parlement. In Duitsland, Italië en Bulgarije zijn diverse lokale volksvertegenwoordigers namens Volt gekozen.

Politiek dicht bij de mensen

De lokale afdeling in de regio Breda/Tilburg is inmiddels flink gegroeid. Enthousiaste leden bouwen en schrijven beleid door het creëren van inspraak, te spreken met inwoners, de straat op te gaan en het organiseren van evenementen. Ze vinden praktische oplossingen voor lokale problemen door de beste voorbeelden uit Europa naar de regio te halen. Volt Breburg start deze week met het werven en selecteren van kandidaten. Het samenstellen van een goede lijst zal het besluit om mee te doen in gemeenten Breda en Tilburg definitief maken.

Een nieuwe generatie in de politiek

Volt staat voor een nieuwe generatie in de politiek. Deze generatie wil politiek waar nationalisme en populisme tot het verleden behoren en waar grensoverschrijdende samenwerking de toekomst heeft. Volt brengt een frisse wind in de politiek met een radicaal positief geluid. De partij wil dat geluid nu ook in de gemeenteraad van Breda en Tilburg laten horen.

18-02-2021: Aankondiging: Van Volta naar Volt
Per elektrisch auto van Breda naar Tilburg

Breda, 18 februari - Op de verjaardag van Allesandro Volta viert Volt de transitie naar duurzame mobiliteit. Zonder de uitvinder van de batterij hadden we immers nooit de stap naar elektrische automobiliteit kunnen maken. Volt organiseert het Van Volta naar Volt event, een vraaggesprek met Frank Toeset, woordvoerder mobiliteit en kandidaat Tweede Kamerlid. We reizen per elektrische auto van Breda naar Tilburg, van Voltaweg naar Voltstraat.

In algemene zin kan gezegd worden dat de opslag van energie het grote vraagstuk is in de energie- en mobiliteitstransitie. Voor de transitie van mobiliteit is de auto-industrie al goed op weg. Vanaf 2030 mogen er geen personenauto’s meer geproduceerd worden die fossiele brandstof verbruiken. De uitdagingen liggen in de transportsector, over land en over zee en in de luchtvaart.

Volt zet zich dan ook vol in voor de noodzakelijke mobiliteitstransitie. Het zet de fiets op nr. 1 als het gaat om slimme mobiliteit. Ook wil de partij het mogelijk maken dat door heel Europa snel en betrouwbaar per hogesnelheidstrein gereisd kan worden, ze steunt de ontwikkeling van de hyperloop als kansrijk alternatief voor vliegen in Europa, ze wil dat elektrische voertuigen gebruikt gaan worden in het energiegrid en dat stadscentra autoluw worden.

Verschillende Volters reizen om aandacht te vragen voor duurzame mobiliteit per elektrische auto van Breda naar Tilburg, van de Voltaweg naar de Voltstraat. Onderweg en ter plaatse wordt er een dialoog gevoerd over duurzame mobiliteit – met elkaar en via sociale media met de leden van Volt.

Locaties, tijd en datum

Het startpunt is Voltaweg te Breda en het eindpunt is Voltstraat te Tilburg. Het evenement is op 18 februari 2021 en duurt van 13:00 tot 15:00 uur.03-02-2021: Persbericht: Volt in de grensregio
"Investeer meer in de grensregio’s"

Brabant, 3 februari 2021 - De grensregio’s kennen al veel economische bedrijvigheid, maar een intensievere samenwerking óver de grens kan het leven in het brede grensgebied flink verbeteren. Juist een Europese partij als Volt, met een sterke aanwezigheid in België, Duitsland en Nederland, kan hierbij een belangrijke grensoverschrijdende rol spelen. Op zondag 7 februari bespreken kandidaten van Volt uit de grensregio’s - van Groningen tot Noord-Brabant - de thema’s die van belang zijn voor dit gebied. Maar de blik is niet alleen gericht op het oosten of het zuiden. Ook wordt er ingegaan op de relatie tussen de Randstad en de regio.

Laurens Dassen, lijsttrekker van Volt: “In de grensgebieden zijn de gemeenschappen vaak nauw verbonden met de andere kant van de grens. Dagelijks trekken er tienduizenden mensen de grens over om op hun werk te komen. Zowel Nederland, België als Duitsland zouden veel meer moeten investeren in deze regio’s. Door wetten en voorzieningen beter op elkaar af te stemmen, kunnen we het leven in de grensgebieden nog mooier maken.”

Samen met teams in België en het Duitse grensgebied werkt Volt vanuit een Europees perspectief aan de toekomst van de grensregio’s. Een greep uit de plannen die op 7 februari besproken worden:

Werken en reizen

Om de bereikbaarheid te verbeteren moet er meer worden geïnvesteerd in verbindingen met de regio’s en het grensoverschrijdende OV. Ondernemen over de grens wordt toegankelijker door de administratie te versimpelen en nieuwe interregionale fondsen voor innovatie. Ook worden arbeidsmigranten en grenswerkers beter ondersteund.

Onderwijs

Een goede basisschool is vaak een hoeksteen van dorpse gemeenschappen. Daarom is het van groot belang om die te behouden. Daarnaast moeten meer mbo- en hbo-studenten de mogelijkheid krijgen om een gedeelte van hun opleiding in het buitenland te volgen, via het Erasmus+ programma.

Criminaliteit

Voor de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en cyberdreigingen moet Europol meer bevoegdheden krijgen. Zo moet Europol de nationale politiekorpsen beter faciliteren, zodat er nauwer samengewerkt wordt.

Landbouw en natuur

Er moet meer geïnvesteerd worden in de landbouw en in groen onderzoek. De boeren moeten bestaanszekerheid krijgen door high-tech en natuurinclusieve kringlooplandbouw lonend te maken. De natuurgebieden in Europa moeten beter met elkaar verbonden worden, zodat de Europese flora en fauna weer meer leefruimte krijgt.

Op zondag 7 februari vanaf 20:00 uur bespreekt lijsttrekker Laurens Dassen (Noord-Brabant) samen met medekandidaten Fons Janssen (#7, Limburg), Marleen Ramaker (#12, Groningen), Thomas van der Meer (#19, Overijssel), Sacha ten Hove (#20, Drenthe) en Jeroen Koendjbiharie (#23, Gelderland) de plannen van Volt voor de grensregio’s. Tussendoor zal Volter Paula Muehl uit Düsseldorf een voordracht geven over de grensregio, bezien vanaf Duitsland.

Geïnteresseerden kunnen het gesprek volgen via https://voltnederland.org/in-gesprek. Tijdens het evenement worden publieksvragen besproken. Deze kunnen van tevoren worden gesteld via alle social media-kanalen.

Over Volt

Volt is in 2017 opgericht als eerste Europese partij en staat voor een nieuwe politiek, die afrekent met sociale ongelijkheid, klimaatverandering en populisme. Met meer dan 30.000 leden verspreid over heel Europa is een Volt een partij die vanuit de basis (grassroots) beleid ontwikkelt en zoekt naar Europese oplossingen voor de grote uitdagingen van deze tijd. Met een progressief, duurzaam en sociaal programma doet de partij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Voor het programma en nog veel meer, zie www.ikstemvolt.nl